Vrata Huma

Vrata Huma. Putovanje Alejom glagoljaša završava posljednjim obilježjem – gradskim vratima, koja su otvorena 1981. godine. Vrata Huma bakrena su, dvokrilna, teška, svečana. Rukohvati su im u obliku vitkih i čvrstih  rogova istarskog vola boškarina. Na dvjema alkama ispisane su riječi dobrodošlice. Jedan je zapis na staroslavenskome, glagoljicom i glasi: I vrata ne zatvoret se v dne, ni noći něst tu. I ne vnidi skvr’nan v’ grad’ si. Prijepis latinicom iskucan je ispod glagoljskoga zapisa i glasi: Vrata se ne zatvaraju danju, nema noći u ovom gradu. I nek’ ne uđe nitko tko je okaljan. Na drugoj je alci pozivna pjesma u Hum pjesnika Vladimira Pernića iz Roča, a glasi: Tom malom gradiću / u pohode dođi / na kamenu tvrdu / toplina vri... U vrata ispod alke urezana je transkripcija glagoljicom. U gornjemu je dijelu vrata kalendarij: polukružno je postavljeno dvanaest medaljona, po šest u svakome krilu, s prizorima iz seoskoga života, odnosno prikaz radova u svakome pojedinom mjesecu tijekom godine.