Katedra Klimenta Ohridskog

Katedra Klimenta Ohridskog. Otkrivena je 1978. kao i Stol Ćirila i Metodija. Nalazi se na stazi što skreće s glavne ceste prema selu Kras. Kamena katedra i osam kamenih blokova kao stolci postavljeni su ispod hrasta, uokrug katedre. Natpis na učiteljskoj stolici pisan je glagoljicom i ćirilicom: KATEDRA KLIMENTA EP(ISKOPA). Ovo spomen-obilježje posvećeno je Klimentu Ohridskom (oko 840. – 916.), najpoznatijemu i najznačajnijem učeniku i sljedbeniku Ćirila i Metoda, osnivaču prvoga slavenskoga sveučilišta, škole koju je osnovao na Ohridu.

Potporu izradi Stola Ćirila i Metodija i Katedri Klimenta Ohridskog dala je i Makedonska akademija na naukite i umetnostite (Makedonska akademija znanosti i umjetnosti), čiji su visoki predstavnici – predsjednik akademije Mihajlo Apostolski i član akademije Blaže Koneski – prisustvovali inauguraciji.