Odmorište žakna Jurja

Odmorište žakna Jurja. Godine 1405. za potrebe crkve u Nugli kod Roča kupljen je iluminirani rukopis Misal kneza Novaka pisan 1368. godine. Osam desetljeća kasnije taj je kodeks poslužio kao predložak za prvu hrvatsku tiskanu knjigu – glagoljski Misal iz 1483. godine. Nije poznato gdje je knjiga tiskana, ali se zna da su je za tisak priredili istarski glagoljaši i da je u tome sudjelovao žakan Jurij iz Roča. On je, oduševljen tiskanjem hrvatskoga Prvotiska, na posljednji list rukopisnoga Misala kneza Novaka zapisao: Vita, vita. Štampa naša gori gre. / Tako ja oću da naša gori gre. / 1482. meseca ijuna 26. dni / to bě pisano v grade Izule. / To pisa Juri žakan iz Roča. / Bog mu pomagaj i vsem ki mu dobro otě. Žaknu Jurju posvećeno je spomen-obilježje podno Huma uz odvojak puta za zapadnu Humšćinu. Sastoji se od visokoga kamena isklesana u obliku knjige s natpisom: Vita, vita, štampa naša gori gre, 1482. te od sedam manjih kamenih blokova koji podsjećaju na glagoljska slova za ručno slaganje knjiga. Slova na njima ispisuju ime žakna Jurja. Ovo spomen-obilježje postavljeno je 1981. godine u povodu 500. obljetnice tiskanja hrvatskoglagoljskoga Misala iz 1483. godine.