Natječaj “Di ča slaje zvoni”

Objavljeno: 29. siječnja 2017. u kategoriji

U tijeku je natječaj za učeničke pjesničke radove na čakavskom narječju i prijava za recitatorski natječaj.

Prijavite se. Vidimo se u Žminju 27.svibnja 2017. U nastavku je tekst natječaja:

U suradnji sa Školskom knjigom i Modrom lastom raspisan je natječaj za pjesničke dječje radove i recitacije na čakavskom narječju.

Pravo sudjelovanja imaju svi učenici osnovnih škola, a u literarnom natječaju i učenici srednjih škola. Radovi moraju biti pisani čakavskim narječjem. Recitatori mogu izvoditi pjesme afirmiranih autora.

Pojedina škola (matična škola i svaka područna škola zasebno) može se natjecati s najviše deset neobjavljenih pjesama i s najviše dvije recitacije. Radovi čiji su autori dva ili više učenika ili recitacije u izvedbi dvaju ili više recitatora neće biti uvršteni u prosudbu.

Svaki pojedinačni rad prima se u elektronskom obliku, kao dokument u privitku (1 RAD – 1 PORUKA). Naslov poruke mora sadržavati: naslov rada /recitacije, ime i razred autora/recitatora, naziv škole (Pjesma, Pero Perić, 8, OŠ Žminj). Poruka mora bit poslana sa službenih e-mail adresa škole.

U dokumentu uz rad / naslov recitacije treba navesti:

–        ime i prezime autora i recitatora,

–        razred,

–        ime i kontakt podatke škole,

–        ime i prezime mentora

–        ime i prezime ravnatelja.

Natipkani radovi moraju biti pregledani i ispravljeni prije slanja elektroničkom poštom.

Natječaj je otvoren do 19. ožujka 2017.

Radove šaljite na [email protected]. Izabrani radovi bit će objavljeni u zborniku „Kako ča zvoni va Žminje 2017.“.