Nagrada Čakavskog sabora na MIK-u 2023

Objavljeno: 26. lipnja 2023. u kategoriji

Na 59. MIK-u nagradu Čakavskog sabora za najbolji tekst dobio je Toni Pernić za tekst skladbe “Porat ud neba”. Skladbu je izveo Erik Balija.

 

 

PORAT UD NEBA

Svaki ud nas ima nikega tamo gore, kega bi rada
još jedan put vijti.
I ja iman gore jenega pretela ki je uvode sve
puštija na po. I mene i besidu, življenje i mižo …)

Lipi dan je, teplo je.
Frane je urdina kafe,
i đornal ud niki dan.
Zafuma je španjulet,
otpija je guc vode,
i poliza je kazalac.
Dopra je list kvarnar i tri,
kadi su oni ča hi ni,
i vidija je svoj litrat.

NEKA TI LIPO BUDE GORE,
DOKLE MRIŽ ZVIZDAN NAVIGAŠ.
I NEK TI MIRNO BUDE MORE
KAD SE U PORAT UD NEBA TORNAŠ.

Frane moj, ud kad te ni,
nikad mi se još vajk čini,
zus banak naš da još sidiš.
I da to ni zadnji guc,
da još miluješ barbuc,
u pensiri neverin…

DELIBERANE NEK TI BUDU MRIŽE!
TO SI UZDAVNA ZAMERITA.
VEĆ TI NE RABE NI LANCANE, NI VALIŽE,
TO JE JENA I JEDINA VERITA.

NEKA TI MIRNO BUDE MORE,
KAD SE U PORAT UD NEBA TORNAŠ.