Katedra Čakavskoga sabora Modruše

Objavljeno: 15. prosinca 2010. u kategoriji

Ova mladaKatedra Čakavskoga sabora (osnovana početkom 2006. godine), već je 2007. ostvarila zapažene rezultate. Na tim su rezultatima tijekom 2008. aktivnosti Katedre bile usmjerene na dva osnovna projekta,  na projekt Modruški zbornik - 2 (prvi broj izišao je 2007. godine) i na Znanstveni skup Bernardin Frankopan i njegovo doba.

Ova mladaKatedra Čakavskoga sabora (osnovana početkom 2006. godine), već je 2007. ostvarila zapažene rezultate. Na tim su rezultatima tijekom 2008. aktivnosti Katedre bile usmjerene na dva osnovna projekta,  na projekt Modruški zbornik – 2 (prvi broj izišao je 2007. godine) i na Znanstveni skup Bernardin Frankopan i njegovo doba.

  • Svrha i ciljevi   projekta   Modruški   zbornik  su: a) izučavanje i valoriziranje kulturne, povijesne, jezičke, etnografske, zemljopisne,  prirodoslovne i svake druge baštine b) zaštita spomenutih vrijednosti kao dijela identiteta stanovništva i prostora Modruše, c) izdavanje publikacija,d) podizanje svijesti stanovništva i lokalne uprave o vrijednostima  njihovoga žiovotnog prostora,e) uvođenje tih vrijednosti i prostora u turističku ponudu Općine Josipdol, Grada Ogulina i Karlovačke županije. U  značajnoj mjeri ti su ciljevi i svrha postignuti (i) Modruškim  zbornikom – 2, koji je izišao 2008. godine i predstavljen javnosti 4. rujna 2008. u Ogulinu, tijekom znanstvenog skupa Bernardin Frankopan i njegovo doba.Zbornik sadrži sljedeće znanstvene i stručne radove:1)Sanja Vulić: O govoru Turković sela,2)Ivor Karavanić, Rajna Šošić, Nikola Vukosavljević i James Ahern:Sustavna arheološka istraživanja špilje Zale kod Tounja, 3)Marija Šercer: Nadgrobna ploča Stjepana II Frankopana, 4) Petar Runje: U spomen modruškim glagoljašima,5)Nikolina Luketić: Obilježavanje blagdana Sveta tri kralja u ogulinskom kraju, 6) Mihael Sobolevski: Dragutin Tadijanović i Ogulin, 7) Jana Bedek, Helena Biljadžija, Branko Jalžić: Ogulinska špiljska spužvica, 8) Željko Kosanović: Ogulinski kupus kroz povijest.
  • Pripreme za organiziranje  znanstvenoga skupa otpočele su u siječnju mjesecu 2007. godine. Prva konkretna akcija u pravcu organiziranja znanstvenog skupa započele su s održavanjem Okruglog stola na temu Modruš u hrvatskoj povijesnoj  znanosti 31. kolovoza 2007. godine. Na tom Okruglom stolu  podržana je ideja o organizaciji skupa Bernardin Frankopan i njegovo doba 2008. godine. U Organizacijski odbor Skupa ušli su: 1) akademik Tomislav Raukar, 2) akademik Petar Strčić, 3) dr. sc. Milan Kruhek, 4) dr. sc. Borislav Grgin, 5) dr. sc. Željko Holjevac i  6) dr. sc Boris Olujić i 7)  Zvonko Trdić, predsjednik Katedre. Nakon obavljenih obimnih organizacijskih i drugih priprema, Znanstveni skup na nevedenu (glavnu) temu, u organizaciji Katedra Čakavskoga sabora Modruše i Razreda za društvene znanosti HAZU, te pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, Karlovačke županije, Grada Ogulina i Općine Josipdol održan je 4. i 5. rujna 2008. u Ogulinu, Modrušu i Josipdolu (započeo u svečanoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Ogulinu).

            U programu Skupa bile su ove teme (referati): 1) akademik Tomislav Raukar: Hrvatska u doba Bernardina Frankopana – smjernice povijesti, 2) akademik Petar Strčić: Bernardin i njegovo doba – vrhunac srednjevjekovnog razvoja i početak borbe za opstanak Frankopana i hrvatskog naroda općenito, 3) mons. dr. sc. Mile Bogović: Crkvene prilike u vrijeme Bernardina Frankopana (1453. – 1529.), 4) prof. dr. sc. Borislav Grgin: Modruš između kneževa Frankapana, Osmanlija i kraljevske vlasti (1458. – 1526.), 5) mr. sc. Robert Kurelić: Prvi markgrofov rat i Frankopani, 6) Ivan Botica: Srednjovjekovni susjedi (ne)prijatelji – Frankapani i Kurjakovići, 7) prof. Hrvoje Kekez: Bernardin Frankapan i Krbavska bitka – je li spasio sebe ili je pobjegao iz boja?,
8) dr. sc. Lovorka Čoralić: Prekojadranska iseljavanja iz Modruša od XIV. do XVI. st. – s posebnim osvrtom na zajednicu modruških iseljenika Mlecima, 9) dr. sc. Sanja Vulić: Jezik u središnjoj Hrvatskoj u doba Bernardina Frankopana, 10) dr. sc. Ivan Jurković: Originalni primjerci i kritička izdanja govora za Hrvatsku Bernardina Frankopana, 11) prof. Viloleta Moretti: Oratio pro Croatia Bernardina Frankopana, 12) dr. sc. Milan Kruhek i dr. sc. Zorislav Horvat: Graditeljska djelatnost Bernardina Frankopana, 13) dr. sc. Marko Špikić: Modruš, povijesni spomenik između predaje i diskontinuiteta, 14) dr. sc. Drago Miletić: Odnos baštinika prema baštini (primjeri našeg odnosa prema Frankopanskoj baštini). Na kraju Skupa predstavljen je, kako je već rečeno, Modruški zbornik -2.

  • Idućega dana, 5. rujna, realiziran je izlet u Modruš i okolicu, a nakon izleta, u restoranu Gradina u Josipdolu, Okrugli stol na temu: Predradnje, istraživanje i zaštita ostataka grada Modruša. Na tom Okruglom  stolu  Katedra je okupila sve one koji imaju što reći ili učiniti u pokretanju konkretnih aktivnosti na snimanju stanja, arheološkim istraživanjima i zaštiti ostataka staroga Modruša. U radu Okruglog stola sudjelovali su predstavnici HAZU,  predstavnici Katedri za povijest Filozofskog fekulteta iz Zagreba, Rijeke i Pule, Hrvatskog instituta za povijest iz Zagreba, Kozervatorskog odjela Ministarstva kulture iz Karlovca, Hrvatskog restauratorskog zavoda iz Zagreba, Instituta Ivo Pilar iz Zagreba, predstavnici senjskog i gospićkog muzeja,  te načelnik Općine Josipdol. Skupu su prisustvovali i  dr. Robert Hajszan iz Gradišća u Austriji, te predstavnici nekih Katedri Čakavskoga sabora i sudionici znanstvenog skupa.  Održana je vrlo zanimljiva i sadržajna rasprava.
  • Za blagdan Presvetog Trojstva, 18. svibnja 2008. Katedra je izdala peti broj lista Modruš.
  • Katedra je u svome sjedištu u Modrušu  bila domaćin  Predsjedništvu, a potom, 21. lipnja – u Domu obrtnika u Ogulinu – Skupštini i Upravnom odboru Čakavskoga sabora.

Tijekom 2008. Katedra je povećala  broj svojih  članova.  Osim članova, u radu  Katedre sudjelovalo je  veliki broj pojedinaca, koji nisu članovi Katedre, a značajan doprinos Katedri dale su i pojedine druge  udruge i ustanove. Podršku radu Katedre pružaju Poglavarstvo Općine Josipdol na čelu s načelnikom Zlatkom Mihaljevićem, te . Poglavarstvo Grada Ogulina s gradonačelnikom Nikolom Magdićem i drugi  (KUD Gradina iz Modruša, KUD Tounjčica  iz Tounja, Matica hrvatska Ogulin i Pjevačko društvo Klek Ogulin,  Društvo Naša djeca  iz Josipdola itd.).