Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre – Pazin

Objavljeno: 15. prosinca 2010. u kategoriji

Tijekom 2008. godine redovno su održavane sjednice Izvršnog odbora na kojima su utvrđene teme i autori za 34. Pazinski memorijal na temu: Povijest bilježništva u Istri i Izvori za povijest Pazinske knežije, izvršene su pripreme za Zbornik Pazinski memorijal br. 26/27., prihvaćen je program rada i financijski plana za 2009. godinu

Tijekom 2008. godine redovno su održavane sjednice Izvršnog odbora na kojima su utvrđene teme i autori za 34. Pazinski memorijal na temu: Povijest bilježništva u Istri i Izvori za povijest Pazinske knežije, izvršene su pripreme za Zbornik Pazinski memorijal br. 26/27., prihvaćen je program rada i financijski plana za 2009. godinu

U okviru rujanskih svečanosti,  26. rujnu 2008. godine, održan je u Spomen- domu Pazin, 34. znanstvenostručni skup Pazinski memorijal. U uvodnom dijelu Skupa u povodu proslave 65. obljetnice Pazinskih odluka, prigodno izlaganje podnio je dr. sc. Mario MikolićOdluke iz rujna 1943. o priključenju  Istre Hrvatskoj.

Na skupu je nastupilo devet referenata. Na temu: Povijest bilježništva u Istripodnijeli su izlaganja:mr. sc. Darinko Munić, Rijeka,  Hommage Mirku Zjačiću;Dražen Vlahov, Pazin,  Bilježnici glagoljaši u Istri; dr. sc. Slaven Bertoša, Pula, Batelov popis barbanskih i rakljanskih bilježnika (1502.-1811.);dr. sc. Zoran Ladić, Zagreb, Labinsko društvo u kasnom srednjem i ranom novom vijeku u zrcalu bilježničkih dokumenata Bartolomeja Gervazija; mr. sc. Vjekoslav Štoković, Fažana, Vodnjanski i pulski notari;Elena Uljančić–Vekić, Poreč, Porečka notarska obitelj Corsini – svakodnevni život i genealogija.

Na temu Izvori za povijest Pazinske knežije izlagali su:mr. sc. Robert Kurelić, Opatija, Izvori za povijest Pazinske knežije s naglaskom na Bečki arhiv;mr. sc. Daniela Juričić-Čargo, Ljubljana, Istra i Hrvatsko Primorje u Terezijanskom katastru  za Kranjsku iAfrodita Široka, Pula, O nekim sakralnim predmetima na području Pazinske knežije.

U pauzi Skupa predstavljenaje knjiga Zorana Ladića i Elvisa Orbanića, Spisi istarskih bilježnika I., Spisi labinskih  bilježnika sv. 1Knjiga labinskog bilježnika  Bartolomeja Gervazija. Oknjizisu govorili mr. sc. Darinko Munić i autori.