Katedra Čakavskog sabora za glazbu – Novigrad

Objavljeno: 15. prosinca 2010. u kategoriji

Od najznačajnijih realiziranih programskih  aktivnosti Katedre Čakavskog sabora za glazbu – Novigrad, u  2008. godini, ukratko navodimo:

Od najznačajnijih realiziranih programskih  aktivnosti Katedre Čakavskog sabora za glazbu – Novigrad, u  2008. godini, ukratko navodimo:

  • Predstavljanje  Zbornika radova s   petog međunarodnog muzikološkog skupa Iz

istarske glazbene riznice (posvećeno  80. rođendanu Nella Milottija) – pod nazivomSretan 80. rođendan, maestro Milotti/ A Nello Milotti per il suo 80-esimo compleano; Zbornik je predstavljen  u Puli 28. siječnja i u  Zagrebu na 17. redovitoj godišnjoj skupštini Hrvatskog muzikološkog društva (10. svibnja 2008.),

  • Šesti muzikološki znanstveno-stručni  skup Iz istarske glazbene riznice na temu

RURALNA I URBANA GLAZBA ISTARSKOG POLUOTOKA, koji je o organizaciji ove Katedre i u suradnji sa Gradskom knjižnicom Novigrad, pod pokroviteljstvom Grada Novigrada i Istarske županije – održan 12. i 13. rujna  u prostorima Lapidariuma u Novigradu.

Svoje su referate različitih znanstvenih pristupa u ispitivanju i tumačenju motiva iz glazbene povijesti, kako je u Glasu Istre od 14. rujna 2008. zapisala N. Hauser, izložili: 1) mr.sc. Nikola Lovrinić, koji je govorio o  Pulitijevoj zbirci Armonici accenti (1621.) kao primjer infiltracije folklornih elemenata u ranobarokni glazbeni izričaj, 2)  mr.sc. Ivana Paula Gortan-Carlin, koja je govorila o kazalištu Giuseppe Verdi u Poreču, 3)  dr.sc. Marija Riman, koja je u svom radu pozornost posvetila pazinskom razdoblju Saše Šantela, profesora likovne kulture u staroj Pazinskoj gimnaziji, glazbenog pedagoga, skladatelja, publiciste i organizatora kulturnih manifestacija, 4) dr.sc. Lada Duraković, koja je svojim radom  Glazba kao sredstvo ostvarivanja ideologijskih zadataka – pulsko kazalište od 1948. do 1958, zaključila prvi blok izlaganja.

 Referatom Harmonizacija istarskih narodnih napjeva u svjetlu novih spoznaja mr. sc.  Mirjana Veljović se, ususret 150. obljetnici rođenja Matka Brajše-Rašana (1859.-1934.), osvrnula na taj segment Brajšinog stvaralaštva, dok je u drugom bloku potom govorila  Barbara Riman i to na temu Slovensko-hrvatska glazbena suradnja na primjeru Kulturno umjetničkog društva Danica iz Pasjaka;  mr.sc. Snježana Miklaušić-Ćeran izložila rezultate svojih istraživanja utjecaja i osobina djelovanja istarskih skladatelja i glasovitih Istrana u koncertnom životu Zagreba (prema novinama Istra, koje su u Zagrebu izlazile od 1921. do 1940. godine). Znanstveni dio skupa Iz istarske glazbene riznice 2008. zaključila je mr.sc. Sabina Vidulin-Orbanić izlaganjem o pedagoškim implikacijama  općeobrazovnog glazbenog obrazovanja u Istri. Šesti je muzikološki  skup završen dvama koncertima: prvo, nastupom folklorne skupine KUD-a Matko Laginja iz  Sv. Lovreča i drugo, nastupom Istarske glazbene scene mladih s gostima (Kristina i Velimir Kulušić – gitare, te Dajana Miloš, glas);

  • Suorganizaciju 41. Susreta hrvatskih   pjevačkih   zborova (sa Hrvatskim saborom

kulture) u Novigradu, 18. i 19. listopada 2008. godine, u čemu je glavni koordinator  za istarsko područje bio  prof. Dario Bassanese; Susreti će se,  kako je dogovoreno,  i 2009. održati u Novigradu;

  • Izdavanje  Zbornika Luigi Dallapiccola i njegovi suvremenici (suizdanje s

Pučkim otvorenim učilištem u Pazinu), u kojem su objavljeni i ukoričeni radovi s četvrtog međunarodnog muzikološkog skupa Iz istarske glazbene riznice, koji je u povodu 100-godišnjice rođenja Luigija Dallapiccole 2004. godine održan  u Novigradu i Pazinu.  

  • Predstavljanje  Zbornika Luigi Dallapiccola i njegovi suvremenici u Spomen-

domu u Pazinu 9. prosinca 2008. godine u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem u Pazinu; Zbornik je predstavila glavna urednica, mr.sc. Ivana Paula Gortan-Carlin, a skup su  pozdravili prof. Sonja Matijašić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu i  prof. Vladimir Torbica, v. d. pročelnika za kulturu Istarske županije; pijanistica Tatiana Šverko-Fioranti izvela je skladbu Il Quaderno di Annalibera L Dallapiccole;

  • Dovršenje katalogiziranja gradiva Slavka Zlatića sačuvanog u autografima  u

Državnom arhivu u Pazinu; na katalogizaciji su radili Lucija Konfic, mr. sc. Nikola Lovrinić i mr. sc. Ivana Paula Gortan-Carlin.

Osim toga Katedra Čakavskog sabora za glazbu-Novigrad i njezini članovi sudjelovali na raznim znanstvenim i drugim skupovima u zemlji i inozemstvu, prenoseći istarsku čakavsku riječ i istarsku glazbu.  Tako je Katedra sa Ženskim pjevačkim  zborom NOVIGRAD-CITTANOVA, koji je od  2008. godine „pod kapom“ Katedre, sudjelovala na 36. Susretu pjevačkih zborova Naš kanat je lip u Poreču, na već spomenutom  41. Susretu hrvatskih pjevačkih zborova u Novigradu,  te na raznim  lokalnim manifestacijama; pjevalo se i u direktnoj radio-emisiji A sada mi (9. ožujka), a značajan nastup Zbora  bio i 20. rujna u crkvi Sv. Pelagija u Novigradu, u kojem je kao gost nastupao ženski zbor Vox femina iz  Švedske.

 

Na  Izbornoj sjednicu Skupštine Katedre 26. svibnja 2008., za predsjednicu je opet izabrana   mr.sc. Ivana Paula Gortan-Carlin, dok je za zamjenicu predsjednice izabrana  mr.art. Mirjana Veljović, a za tajnicu – Kristina Kulišić. U Izvršni odbor izabrani su mr.sc. Mirna Marić i Dario Bassanese, prof.

            U Nadzorni odbor izabrani su Višnja Bukovac, dipl.ing., za predsjednicu, te   Vladimir Torbica, prof. i Denis Modrušan, prof. – za članove.