Katedra Čakavskog sabora – Društvo za povjesnicu Klana

Objavljeno: 15. prosinca 2010. u kategoriji

Katedra Čakavskog sabora  (Društvo za povjesnicu  Klane) – Klana i 2008. je godine vrlo uspješno ostvarila svoj zacrtani godišnji program. Na realizaciji  programa Društva (Katedre) 2008 utjecala je i suradnja  odnosno sudjelovanje Društva s Općinom Klana u ostvarivanju međunarodnoga projekta Prekrižane meje (CBC Phare 2005 Interreg IIIa, susjedni program Slovenija – Hrvatska – Mađarska sufinanciran od Europske Unije). Zato je  tradicionalni kulturno-znanstveni skup XV. DANI dr. MATKA LAGINJE 2008.

Katedra Čakavskog sabora  (Društvo za povjesnicu  Klane) – Klana i 2008. je godine vrlo uspješno ostvarila svoj zacrtani godišnji program. Na realizaciji  programa Društva (Katedre) 2008 utjecala je i suradnja  odnosno sudjelovanje Društva s Općinom Klana u ostvarivanju međunarodnoga projekta Prekrižane meje (CBC Phare 2005 Interreg IIIa, susjedni program Slovenija – Hrvatska – Mađarska sufinanciran od Europske Unije). Zato je  tradicionalni kulturno-znanstveni skup XV. DANI dr. MATKA LAGINJE 2008. godine  bio međunarodnog karaktera, a održan je u dva dana: a) 15. ožujka  kao redovni stručno-znanstveni skup i b)  16. ožujka –  kao međunarodna povjesničarska konferencija.

  • Na stručno-znanstveni skup u subotu 15. ožujka 2008. godine u Vijećnici Općine Klana podneseni su ovi referati: 1) Marko Randić i  Gordana Pavković (Rijeka): Zaštita šireg područja Obruča, 2) dr.sc. Josip Kusak (Zagreb): Istraživanje staništa vuka, 3)Jasna Rotim – Malvić, prof. (Rijeka): Međunarodna arhitektura na području Klane,4)Ranko Starac, arheolog (Rijeka): Kaštel Gradina u Klani i rimski zid kod Studene, 5)  Bože Mimica, prof.(Rijeka): Nalaz novčića rimskog cara Maksencija, te 6)Ivan Šnajdar, prof. (Klana): Rimski car Maksencije. Skup su vodili akademik Petar Strčić i Ivan Šnajdar, prof. Po završetku stručno-znanstvenog skupa, predsjednik Društva Ivan Šnajdar je s autorom izložbe Antonom Starčićem otvorio vrlo uspjelu i raznovrsnu etnografsku izložbu Makine i makinete – mehaničkih sprava i uređaja, kojima  mještani su se na klanjskom području služili tijekom stoljeća.

 

  • U programu međunarodne povjesničarska konferencija  u okviru međunarodnog projekta  Prekrižane meje u nedjelju 16. ožujka  sudjelovali su: 1) akademik Petar Strčić (Zagreb) s temom: Rapalski ugovor 1920. godine, 2) Vladimir Tonić, dipl.ing. (Rijeka) s temom: Talijanska fortifikacija na području Općine Klana, 3) Tomo Šain, novinar, Društvo za krajevno zgodovino in kulturo Ilirska Bistrica s temom: Armade na prostoru nad Slavnikom in Snežnikom v 20. stoletju, 4) Tadej Koren (Kobarid) iz  Ustanove Fundacija pot miru v Posočju s temom:Pot miru – Soška fronta v Posočju, 5) Miroslav Simčić, publicist (Šapjane) s temom: Ingridstellung – njemačka obrambena linija, 6) Andreja Penko, dipl. arheolog (Pivka) iz ustanove  Park vojaške zgodovine s temom Claustra Alpium Juliarum, 7) Žiga Novak (Pivka) s temom: Turizam in utrbena dediščina v Pivki, 8) Franc Poklar, dipl.iur. (Podgraje, Ilirska Bistrica) s temom: Viđenje ljubitelja povijesti odlučne bitke Rimljana i Japoda 35 g pr.n.e. Petnaesti Dani dr. Matka Laginje završili su nedjeljnim koncertom Big Banda Josipa-Pepija Forembachera i vokalne skupine Yamas  iz Kastva, uz gosta večeri e Marija Lipovšeka – Battifiacu.
  • Čim je  proljetno  vrijeme  dopustilo, Društvo je organiziralo  konzervaciju 50-tak metara (prošle godine) otkopanog kasnoantičkog rimskog zida (liburnijski limes) na predjelu Presike kod Studene; konzervaciju je na temelju natječaja obavio licencirani izvođač radova – Građevinski obrt Zdenko Jugo.
  • Nakon pet godina prikupljanja materijala Drštvo je  u  okviru programa    proslave Općinskog dana Rokove, tiskalo i predstavilo sedmi Zbornik čiji je sadržaj toponimija Općine Klana (pet katastarskih općina); koju je pripremao prof. Stanislav Gilić uz pomoć članova Predsjedništva Društva.
  • U jesen 2008. Društvo je, nakon provedenog natječaja, organiziralo  arheološko – konzervatorske radove na kaštelu Gradina; nakon prošlogodišnjih iznimno dobrih rezultata arheoloških radova na istoj lokaciji, 2008 je konzervirano oko 40-tak metara jugozapadnog bedema.
  • Društvom    je s   Općinoma  Klana   surađivalo  i na pripremi  izgradnje  ceste  do kaštela Gradina u dužini od 600 metara, za što je Općina dobila sredstva u okviru  međunarodnog projekta Prekrižane meje (CBC Phare 2005 Interreg IIIa); izgradnja te ceste pridonijet će turističkoj valorizaciji kaštela Gradine i drugih spomenika kulture na području Općine Klana.  

Osim navedenog,  Katedra Čakavskog sabora  Klana je  prikupljala razni arhivski i fotomaterijal, održala desetak sjednica Predsjedništva te  surađivala s drugim Katedrama, društvima i organizacijama (članovi Društva sudjeluju npr.  u uređivanju i izdavanju Glasnika Općine Klana, a u suradnji s Multimedijalnim centrom Općine Klana radi se  na pripremi rječnika mjesnog govora Klane pod vodstvom dr.sc. Silvanom Vranić s  Katedre za dijalektologiju Filozofskog fakulteta u Rijeci), glavni urednik Zbornika radi na pripremi osmoga broja Zbornika Društva.