Katedra Čakavskog sabora Cres – Lošinj

Objavljeno: 15. prosinca 2010. u kategoriji

Od najznačajnih aktivnosti i realiziranih programa Katedre Čakavskog sbora Cres – Lošinj u 2008. godini u Izvještaju Katedre uvode se:

  • Posjet Katedri Čakavskog sabora u Ronjgima tijekom kojeg (posjeta) su

predstavljeni, prvo, Nerezinski libar urednika Julijana Sokolića i Puntarski fojUrednika Ljutomira Goljanića

  • Restauracija drvenog renesansnog kipa Sv. Jakova iz XV. Stoljeća pronađenog na

Zlostanu nedaleko od Valunaj

Od najznačajnih aktivnosti i realiziranih programa Katedre Čakavskog sbora Cres – Lošinj u 2008. godini u Izvještaju Katedre uvode se:

  • Posjet Katedri Čakavskog sabora u Ronjgima tijekom kojeg (posjeta) su

predstavljeni, prvo, Nerezinski libar urednika Julijana Sokolića i Puntarski fojUrednika Ljutomira Goljanića

  • Restauracija drvenog renesansnog kipa Sv. Jakova iz XV. Stoljeća pronađenog na

Zlostanu nedaleko od Valunaj

  • Sudjelovanje u prezentaciji Puntarskog foja broj 7. i broj 8. u Punti Križaj
  • Predstavljanje Zavičajnog kalendara Julijana Sokolića (ujedno i XV. Sveska

 Otočkog ljetopisa Cres – Lošinj

  • Sudjelovanje u predstavljanju ponatisa Dragutina Hirca (uredio Pino Tuffon), te sufinanciranje toga izdanja
  • Organizacija proslave 125. obljetnice rođenja popa (glagoljaša) Frana Krivičića,

te postavljanje spomen ploče na njegovoj rodnoj kući (proslavu je Katedra organizirala s Društvom Bratolina iz Valuna).