Katedra Čakavskog sabora Buzet

Objavljeno: 7. prosinca 2010. u kategoriji

Budući da ni 2008. nije bila registrirana pri nadležnom tijelu državne uprave,  Katedre Čakavskog sabora Buzet svoje je  programe i tê godine ostvarila putem Odbora (Katedre)  pri Pučkom otvorenom učilištu Augustin Vivoda Buzet, te u suorganizaciji s tim Učilištem. Program  Katedre  za 2008. godinu realiziran je u potpunosti.  Tako je:

Budući da ni 2008. nije bila registrirana pri nadležnom tijelu državne uprave,  Katedre Čakavskog sabora Buzet svoje je  programe i tê godine ostvarila putem Odbora (Katedre)  pri Pučkom otvorenom učilištu Augustin Vivoda Buzet, te u suorganizaciji s tim Učilištem. Program  Katedre  za 2008. godinu realiziran je u potpunosti.  Tako je:

  • Pripremljen, organiziran i 5. rujna 2008. u vrijeme Subotine održan  XXXIX.

 Znanstveno-stručni  skupBuzetski dani na kojem je podneseno 10 od predviđenih 13 izlaganja; svoje su referate podnijeli: 1) Darko Komšo, dipl. arheolog iz  Arheološkog muzeja Istre u Puli na temu Nugljanska peć, 2) mr.sc. Zdenko Balog iz Pučkog otvorenog učilišta iz  Križevaca na temu Živi križ u Lindaru, 3) Ivan Milotić, dipl.iur.  s Pravnog fakulteta u Zagrebu na temu Životna dob stanovništva Buzeštine u antici, 4) prof. dr. Slaven Bertoša sa Sveučilište Jurja Dobrile u Puli na temu Valput Furlanić i njegov rukopis o Buzetu i Buzeštini, 5) mr.sc. Jakov Jelinčić iz Pazina na temu Knjiga buzetskog bilježnika Sebastijana de Germanisa (1510.-1564.), 6) Dražen Vlahov,  prof., iz  Pazina na temu Prilog poznavanju gospodarske povijesti Roča u XVI.  stoljeću, 7) Vladimir Šverko, dipl. politolog iz Labina na temu Bratovštine u Prapoću i na Ćićariji od 1730. do 1806., 8) dr.sc. Elvis Zahtila iz Natura Histrice u Rovinju na temu  Pregled prirodnih vrijednosti na području Grada Buzeta, 9) mr.sc. Josip Žmak iz  Umaga na temu  Vapnenice u Istri, te 10) Nataša Vivoda, prof. iz Buzeta na temu Buzetski govor i književni jezik.

  • Uspostavljena suradnja s Programskim odborom  Drugih književnih susreta Na

Baštionu koji su održani17. svibnja 2008. uveče u starom gradu  Buzetu  kod crkve sv. Jurja; u sklopu programa predstavljena je knjiga Ive Kalinskog, književnika iz Zagreba i Vlade Pernića iz Roča  CICIRICI & SENJALI, te održan poetsko-zabavni program Noć mladih pjesnika; gosti Susreta bili su Ivo Kalinski i Elis Lovrić, kantautorica iz Pule; Katedra je sufinancirala ovaj program;

  • Pripremila i 13. lipnja 2008.  u   Narodnom  domu  u Buzetu  realizirala

predstavljanje knjige dr. sc. Alojza Jembriha Stipan Konzul i Biblijski zavod u Urachu, koja sadrži  rasprave i gradivo o hrvatskoj knjižnoj produkciji u Urachu (1561. – 1565.) i Regensburgu (1568.) kao prilog povijesti hrvatskoga jezika i književnosti protestantizma; o knjizi su osim autora  govorile  dr. sc. Lidija Matošević, prodekanica Teološkog fakulteta Matija Vlačić Ilirik u Zagrebu, u ime nakladnika, te Elena Grah-Ciliga,  kao predsjednica Odbora Katedre;  

  • 15. listopada u Buzetu predstavila  35. BUZETSKI ZBORNIK nakladnika Josipa

Turčinovića iz Pazina i sunakladnika Katedre Čakavskog sabora i Pučkog otvorenog učilišta Buzet; Zbornik su, otvarajući Mjesec hrvatske knjige, predstavili mr. sc. Božo Jakovljević, glavni i odgovorni urednik,  Mirjana Pavletić, ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta i profesorica Nataša Vivoda; u tom jubilarnom broju Zbornika, na oko 400 stranica, u šest poglavlja, objavljeno je 60 priloga pedesetak autora.

 

Odbor  Katedre je na sastanku  28. listopada 2008. donio je Zaključak da kao Inicijativni odbor pokrene i pripremi sazivanje osnivačke Skupštine Katedre Buzet. Osnivačka sjednica Skupštine održana je 18. prosinca 2008. godine. Na toj su sjednici u Predsjedništvo Katedre izabrani: 1)Elena Grah-Ciliga, za predsjednicu, 2)mr. Božo Jakovljević, za dopredsjednika, 3) Silvana Pavletić, za  tajnicu,  te 4) Nataša Vivoda i  5) Mirjana Pavletić, za članice. Na istoj je sjednici Skupština Katedre usvojila i Program rada Katedre za 2009. godinu.