In memoriam: Mr. sc. Božo Jakovljević

Objavljeno: 14. rujna 2022. u kategoriji

U Buzetu je, 12. rujna 2022., u 96 godini života preminuo mr. sc. Božo Jakovljević, prosvjetni djelatnik, publicist, osnivač i predsjednik Katedre Čakavskog sabora Buzet. Rođen je u Bijeloj kod Daruvara, 25. studenog 1926.  Učiteljsku školu je završio u Križevcima te Višu pedagošku školu u Splitu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je pedagogiju i filozofiju (1970.) te magistrirao s tezom Muzeji i škole u Istri (1976.). Bio je učitelj u Bijeloj (1946. –1948.), ravnatelj osnovne škole u Buzetu (1948. – 1950. i 1952. – 1970.), povjerenik za prosvjetu i kulturu buzetskog kotara (1950. –1952.), te od 1970. do umirovljenja 1988. savjetnik u Zavodu za prosvjetno pedagošku službu u Rijeci. Mr. sc. Jakovljević je istraživao povijest Buzeta, noviju istarsku kulturnu i političku povijest te osobito školstvo u Istri u XX. stoljeću. Autor je i urednik brojnih publikacija. Bio je dugogodišnji predsjednik Katedre Čakavskog sabora Buzet, organizator znanstvenog skupa Buzetski dani, pokretač Buzetskog zbornika, godišnjaka koji izlazi od 1976., uredio je 36 zbornika, a s te se funkcije povukao zbog zdravstvenih razloga. Od 1988. predsjedao je Odborom za revitalizaciju povijesnih jezgri Grada Buzet. Tada je započela sustavna i organizirana obnova starih jezgri. U Buzetu su sanirani bedemi, Mala i Vela Vrata, potporni zid pod Sv. Jurjem. Sanirani su bedemi Roča, ali i mnogi manji sakralni objekti raspršeni diljem Buzeštine. Dobitnik je Zlatne plakete Grada Buzeta 2008. za 60 godina rada na kulturnom i društvenom polju. Nakon povlačenja s funkcija predsjednika nastavio je aktivno pratiti rad Katedre i društvena događanja, sudjelovao je i na jubilarnom 50. znanstvenom skupu 2019. Pokopan je 14. rujna na mjesnom groblju u Buzetu