3. Sabor kulture u Istri

Objavljeno: 8. travnja 2011. u kategoriji

U Puli je 8. travnja 2011 održan 3. Sabor kulture u Istri. Glavna tema okupljanja bila je provedba Istarske kulturne strategije, donesene prije dvije godine.

U hotelu Histria okupili su se svi relevantni kulturni stručnjaci regije, a uglavnom se raspravljalo o provedbi IKS i projektima koji su u planu.

Izvor: Glas Istre