U sjećanje: prof. dr. sc. Slavko Krajcar (1951. – 2021.)

Objavljeno: 19. lipnja 2021. u kategoriji

U petak, 18. lipnja 2021., u Fuškulinima (Poreč) je iznenada preminuo prof. dr. sc. Slavko Krajcar dugogodišnji predsjednik Čakavskog sabora. Rođen je 14. siječnja 1951. godine u Krajcar Brijegu, općina Žminj. Osnovnu školu pohađao je u Sv. Petru u Šumi, a srednju u Puli. Godine 1969. upisao je, a 1973. diplomirao na tadašnjemu Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (danas Fakultet elektrotehnike i računarstva).

Nakon svršetka fakulteta, zapošljava se kao asistent pri Zavodu za visoki napon i energetiku istoga fakulteta. Magistrirao je 1980. godine, a doktorirao 1988. Godine 1990. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, 1997. u zvanje izvanrednoga profesora, a 2002. u zvanje redovitoga profesora. Kao nastavnik  radio je na predmetima/kolegijima: Energetska elektrotehnika, Razvod električne energije, Rasklopna postrojenja (Električna postrojenja), Elektrane, Električna rasvjeta, Niskonaponske mreže i instalacije, Razdjelne mreže i instalacije, Modeli izgradnje EES-a u liberaliziranim uvjetima, Uvod u teoriju tržišta energentima, Ekonomika u energetici, na dodiplomskome studiju (preddiplomskim ili diplomskim studijima), te Specifičnosti električnih postrojenja, Planiranje razdjelnih mreža, Modeliranje odnosa na tržištu električne energije i Planiranje distribucijskih sustava na doktorskome studiju. Šire mu je znanstveno područje bila energetika, a uže planiranje i razvoj razdjelnih mreža i modeliranje odnosa na tržištu električne energije.

Rezultat je njegova rada više od dvjesto znanstvenih, stručnih radova i studija, većinom objavljenih u zbornicima međunarodnih konferencija, međunarodnim časopisima ili kao poglavlja u knjigama. Autorom je pet skripata. Bio je voditeljem brojnih razvojno-istraživačkih projekata, od kojih se mnogi primjenjuju u praksi (HEP, HŽ, INA, MORH, MZT i drugdje). Vodio je nekoliko međunarodnih projekata i bio ekspertom UNIDO-a u području racionalnoga korištenja električne energije. Osim nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti, sudjelovao je u mnogim društvenim i organizacijskim poslovima. Bio je pomoćnikom dekana za materijalna i financijska pitanja od 1991. do 1996. godine, prodekan za poslovanje od 1996. do 1998., a dekan u mandatu od 1998. do 2000. te u drugome mandatu od 2000. do 2002. godine, također i predstojnik Zavoda za visoki napon i energetiku FER-a u dva mandata.

Bio je članom Izvršnoga odbora CIGRE, član Novčarskoga vijeća MZT-a, predsjednikom organizacijskoga odbora međunarodne konferencije Information Technology Interfaces – ITI (1991. – 2001.), direktorom časopisa Journal on Computing and Information Technology – CIT. Bio je, usto, članom Nadzornoga i Upravnoga odbora Hrvatske elektroprivrede (u više navrata, 1991. – 2000.), predsjednik ili član Upravnoga odbora SRCA (u više navrata), član i predsjednik Upravnoga vijeća Instituta Ruđer Bošković (1996. – 2000. i 2006. – 2012.), član Nadzornoga odbora poduzeća Digitron, Buje (1996. – 2002.), predsjednik Upravnoga vijeća CARNet-a (1998. – 2000.). Dugogodišnji je član Nacionalnoga vijeća za konkurentnost i član, u četiri mandata, Senata Sveučilišta u Zagrebu. Članom je stručnih udruga IEEE, CIGRE, CIRED (član Izvršnoga odbora) i drugih udruga.

U mandatu 2017. – 2021. član je uprave Hrvatske akademije tehničkih znanosti. Utemeljitelj je i voditelj škole Diploma Study in Management te stručnoga studija Training Centre for Energy Trading pri Fakultetu elektrotehnike i računarstva. Bio je predsjednikom Katedre Čakavskoga sabora Društvo Istrana u Zagreb i predsjednikom Čakavskoga sabora od 2006. do 2015. Za njegova mandata osnovana je prva čakavska katedra u inozemstvu, Katedra Čakavskoga sabora Šopron – Katedra gradišćanskih Hrvata iz Mađarske i Austrije.

Na Skupštini Čakavskog sabora održanoj 22. svibnja 2021., Slavko Krajcar proglašen je počasnim predsjednikom Čakavskog sabora. Izdao je zbirke pjesama: Kunfina bilo ni i Kunfina ni. Pjesme su mu objavljene u Zbirci pjesama Verši na šterni (2014.) i časopisu Hrvatskoga društva klasičnih filologa – Nuntius (2008.). Urednik je knjiga: Zvane Črnja – Istrija moja, Dane Gruber, Povijest Istre i Libri žminjski – skupina autora (dvosveščano). Prema informacijama koje imamo od obitelji ispraćaj će biti u Zagrebu u srijedu, 23. lipnja, a pogreb u subotu, 26. lipnja u Žminju. U ime Čakavskog sabora i svih 25 katedra cijeloj obitelji Krajcar izražavamo našu iskrenu sućut.