Nakon 30 godina obnovljena pulska Katedra Čakavskog sabora

Objavljeno: 27. ožujka 2024. u kategoriji

Pulska Katedra Čakavskog sabora, osnovana 1977. godine, ugasila se tijekom 90-ih godina prošlog stoljeća, kako je podsjetio Josip Šiklić, otvarajući obnoviteljsku skupštinu. Predsjednik Čakavskog sabora dr. sc. Robert Matijašić i članovi Sabora te budući članovi pulske katedre, okupili su se preksinoć u dvorani Ljubica Ivezić Istarskog ogranka Društva hrvatskih književnika u Puli da bi postavili nove temelje pulskoj Katedri.
Josip Šiklić, glavni tajnik Čakavskog sabora, dao je riječ Borisu Domagoju Biletiću koji je u ime DHK-a ukazao na solemnost događaja i veliku važnost obnove katedre.
– Ovo je posebna prigoda, i drago mi je da smo nakon dva neuspjela pokušaja došli do ovog trenutka, a pogotovo i zbog toga što se obnoviteljska skupština održava u dvorani Ljubice Ivezić, koja je puno pomagala mlade čakavske pisce kroz godine, kazao je Biletić, ukazujući i na činjenicu da bi se, da je katedra kontinuirano opstala do današnjih dana, objavilo kojih 150-tak izdanja njihovih časopisa, poput “Istre kroz stoljeća”. Nadalje, naglasio je da je inicijativa za obnovu katedre krenula upravo iz DHK-a koja će za početak pružiti krov nad glavom novoj Katedri, i da smatra da bi se moglo krenuti u dobrom smjeru. Pa ipak, napominje, “osnovati nije toliko teško – treba raditi!”.
Obratio se potom skupštini Robert Matijašić, koji se zahvalio Društvu, i Biletiću, u njegovoj vizuri, glavnom pokretaču nove katedre, ali i Mati Ćuriću, koji je preuzeo velik posao organizacije obnove.
Nakon uvodnih govora, krenulo se na radni dio Skupštine. Josip Šiklić predložio je glavne točke dnevnog reda; izabrano je prije svega radno predsjedništvo, koje su činili Šiklić, Mate Ćurić i Danijela Pamić (tajnica); prezentirani su Statut i pečat Katedre te ciljevi, među kojima je poticanje rada članova ali i prijatelja zavičajnosti, a potom se prešlo i na izbor predsjednika, dopredsjednika, tajnika i likvidatora.
Za predsjednika je jednoglasno izabran Mate Ćurić, publicist i nekadašnji urednik kulture Glasa Istre, a za dopredsjednika Dražen Turković, pulski akademski slikar.
Mate Ćurić iznio je planske smjernice za rad Katedre. Prioritetni zadaci jesu nastavak organizacije skupova, tribina i objavljivanja materijala, pisanje o arhitektonskim, likovnim, grafičkim, glazbenim, povijesnim, identitetskim i gospodarstvenim temama, te privlačenje mladih članova, a na koncu, kako ističe, “Prilozi o zavičaju su konačan cilj koji okuplja sva događanja i objavljuje ih kao ostavštinu i trag u vremenu, a sve kao konačan cilj kanaliziranja u ediciju Istre kroz stoljeća gdje bi se pojedina djela i autori objavili i tiskali”.

Izvor: https://www.glasistre.hr/pula/2024/03/27/nakon-30-godina-obnovljena-pulska-katedra-cakavskog-sabora-923932