20.04.2021
   
Text Size

Tražilica

Izdavaštvo - S

...::: na abecedu izdavaštva :::...

Sabrane pjesme
     Autor: Črnja, Zvane
     Ostali autori / urednici: Bratulić, Josip
     Izdavač: Pula : Čakavski sabor : Istarska naklada ; Rijeka : "Otokar Keršovani" : Liburnija : Edit ; Rovinj : Centro di ricerche storiche ; Zagreb : Mladost
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo 3, knj. 13
     Godina: 1981

Sabrane pjesme
     Autor: Črnja, Zvane
     Ostali autori / urednici: Bratulić, Josip
     Izdavač: Pula : Čakavski sabor : Istarska naklada ; Rijeka : "Otokar Keršovani" : Liburnija : Edit ; Rovinj : Centro di ricerche storiche ; Zagreb : Mladost
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo 3, knj. 13
     Godina: 1981

Sabrane pjesme
     Autor: Črnja, Zvane
     Ostali autori / urednici: Bratulić, Josip
     Izdavač: Pula: Čakavski sabor: Istarska naklada; Rijeka: "Otokar Keršovani": Liburnija: Edit; Rovinj: Centro di ricerche storiche; Zagreb: Mladost
     Serija: Istra kroz stoljeća; kolo 3, knj. 13.
     Godina: 1981.

Sapeta jedra
     Autor: Vranješ, Antun Mladen
     Ostali autori / urednici: -
     Izdavač: Split : Čakavski sabor
     Serija: Biblioteka Suvremenih pisaca ; knj. 60
     Godina: 1979

Sapeta jedra
     Autor: Vranješ, Antun Mladen
     Ostali autori / urednici: -
     Izdavač: Split : Čakavski sabor
     Serija: Biblioteka Suvremenih pisaca ; knj. 60
     Godina: 1979

Slavoluk Sergijevaca
     Autor: Dukić, Ante
     Ostali autori / urednici: -
     Izdavač: Pula : Čakavski sabor : Naučna biblioteka ; Rovinj : Centro di ricerche storiche
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo 8 ; knj. 44
     Godina: 1989

Slavoluk Sergijevaca
     Autor: Dukić, Ante
     Ostali autori / urednici: -
     Izdavač: Pula : Čakavski sabor : Naučna biblioteka ; Rovinj : Centro di ricerche storiche
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo 8 ; knj. 44
     Godina: 1989

Slavoluk Sergijevaca
     Autor: -
     Ostali autori / urednici: Mutnjaković, Andrija; Maras, Mate; Krajcar, Đurđevka; Čičin-Šain, Vera
     Izdavač: Pula: Čakavski sabor: Naučna biblioteka; Rovinj: Centro di ricerche storiche
     Serija: Istra kroz stoljeća; kolo 8; knj. 44.
     Godina: 1989.

Sliparija
     Autor: Rakovac, Milan
     Ostali autori / urednici:
     Izdavač: Čakavski sabor
     Serija: -
     Godina:

Slovo i zapis o starim dječacima
     Autor: Škovrlj, Ivan
     Ostali autori / urednici: -
     Izdavač: Split : Čakavski sabor
     Serija: Biblioteka Suvremenih pisaca ; knj. 48
     Godina: 1977

Slovo i zapis o starim dječacima
     Autor: Škovrlj, Ivan
     Ostali autori / urednici: -
     Izdavač: Split : Čakavski sabor
     Serija: Biblioteka Suvremenih pisaca ; knj. 48
     Godina: 1977

Socijalizam i domovina : izbor iz djela
     Autor: Martinuzzi, Giuseppina
     Ostali autori / urednici: Scotti, Giacomo ; Maras, Mate
     Izdavač: Pula : Čakavski sabor : Istarska naklada ; Rijeka : "Otokar Keršovani" : Edit
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo 1, knj. 2
     Godina: 1979

Socijalizam i domovina : izbor iz djela
     Autor: Martinuzzi, Giuseppina
     Ostali autori / urednici: Scotti, Giacomo ; Maras, Mate
     Izdavač: Pula : Čakavski sabor : Istarska naklada ; Rijeka : "Otokar Keršovani" : Edit
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo 1, knj. 2
     Godina: 1979

Socijalizam i domovina: izbor iz djela
     Autor: Martinuzzi, Giuseppina
     Ostali autori / urednici: Scotti, Giacomo; Maras, Mate
     Izdavač: Pula: Čakavski sabor: Istarska naklada; Rijeka: "Otokar Keršovani": Edit
     Serija: Istra kroz stoljeća; kolo 1, knj. 2.
     Godina: 1979.

Stara Pazinska gimnazija / Mate Balota
     Autor: Mirković, Mijo
     Ostali autori / urednici:
     Izdavač: Pula, Čakavski sabor
     Serija: -
     Godina: 1984

Stigme u mirti
     Autor: Toić-Pinjušić, Dalida
     Ostali autori / urednici:
     Izdavač: Katedra Čakavskog sabora Cres-Lošinj, Adamić d.o.o.
     Serija: -
     Godina: 2004

Sudbinska dilema rađanja Jugoslavije : Italija, Saveznici i jugoslavensko pitanje : 1914-1918
     Autor: Šepić, Dragovan
     Ostali autori / urednici: -
     Izdavač: Pula : Čakavski sabor : Naučna biblioteka ; Rovinj : Izdavački centar ; Rovinj : Centro di ricerche storiche
     Serija: -
     Godina: 1989

Sudbinska dilema rađanja Jugoslavije : Italija, Saveznici i jugoslavensko pitanje : 1914-1918
     Autor: Šepić, Dragovan
     Ostali autori / urednici: -
     Izdavač: Pula : Čakavski sabor : Naučna biblioteka ; Rovinj : Izdavački centar ; Rovinj : Centro di ricerche storiche
     Serija: -
     Godina: 1989

Sudbinska dilema rađanja Jugoslavije: Italija, Saveznici i jugoslavensko pitanje: 1914-1918
     Autor: Šepić, Dragovan
     Ostali autori / urednici:
     Izdavač: Pula: Čakavski sabor: Naučna biblioteka; Rovinj: Izdavački centar; Rovinj: Centro di ricerche storiche
     Serija: -
     Godina: 1989

Sudbinske dileme rađanja Jugoslavije : Italija, Saveznici i jugoslavensko pitanje 1914-1918 / Dragovan Šepić
     Autor: Šepić, Dragovan
     Ostali autori / urednici:
     Izdavač: Pula, Čakavski sabor
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo 8., knj. 48
     Godina: 1989

Sunčana prašina
     Autor: Stojčić, Josip
     Ostali autori / urednici: -
     Izdavač: Split : Čakavski sabor
     Serija: Biblioteka Suvremenih pisaca ; knj. 25
     Godina: 1977

Sunčana prašina
     Autor: Stojčić, Josip
     Ostali autori / urednici: -
     Izdavač: Split : Čakavski sabor
     Serija: Biblioteka Suvremenih pisaca ; knj. 25
     Godina: 1977

Susreti s Istrom
     Autor: Sequi, Eros
     Ostali autori / urednici: -
     Izdavač: Pula : Čakavski sabor : Istarska književna kolonija "Grozd" : Naučna biblioteka ; Opatija : "Otokar Keršovani" ; Rovinj : Centro di ricerche
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo 9 ; knj. 54
     Godina: 1989

Susreti s Istrom
     Autor: Sequi, Eros
     Ostali autori / urednici: -
     Izdavač: Pula : Čakavski sabor : Istarska književna kolonija "Grozd" : Naučna biblioteka ; Opatija : "Otokar Keršovani" ; Rovinj : Centro di ricerche
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo 9 ; knj. 54
     Godina: 1989

Susreti s Istrom
     Autor: Sequi, Eros
     Ostali autori / urednici:
     Izdavač: Pula: Čakavski sabor: Istarska književna kolonija "Grozd": Naučna biblioteka; Opatija: "Otokar Keršovani"; Rovinj: Centro di ricerche
     Serija: Istra kroz stoljeća; kolo 9; knj. 54.
     Godina: 1989.

Suvišna usta ; Beg Mirko ; Na udaru bure
     Autor: Tentor, Ante
     Ostali autori / urednici: Bratulić, Josip ; Arambašin, Tatjana
     Izdavač: Pula : Čakavski sabor : Istarska naklada ; Rijeka : "Otokar Keršovani" : Edit
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo 1, knj. 3
     Godina: 1979

Suvišna usta ; Beg Mirko ; Na udaru bure
     Autor: Tentor, Ante
     Ostali autori / urednici: Bratulić, Josip ; Arambašin, Tatjana
     Izdavač: Pula : Čakavski sabor : Istarska naklada ; Rijeka : "Otokar Keršovani" : Edit
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo 1, knj. 3
     Godina: 1979

Suvišna usta; Beg Mirko; Na udaru bure
     Autor: Tentor, Ante
     Ostali autori / urednici: Bratulić, Josip; Arambašin, Tatjana
     Izdavač: Pula: Čakavski sabor: Istarska naklada; Rijeka: "Otokar Keršovani": Edit
     Serija: Istra kroz stoljeća; kolo 1, knj. 3.
     Godina: 1979.

Sve ča mi rabi ovega prolića
     Autor: Rudan, Evelina
     Ostali autori / urednici:
     Izdavač: Naklada MD d.o.o., Katedra Čakavskog sabora pokrajine Gacke
     Serija: -
     Godina: 2000

Svitlost u kaplji rose
     Autor: Maretić, Marija
     Ostali autori / urednici:
     Izdavač: Katedra Čakavskog sabora Žminj
     Serija: -
     Godina: 2003

Svitlost u kaplji rose
     Autor: MARETIĆ, Marija
     Ostali autori / urednici:
     Izdavač: Žminj, Katedra Čakavskog sabora Žminj
     Serija: -
     Godina: 2003

Blogovi

Mala škola glagoljice

Društvene mreže

 

Powered by iSite Open