20.04.2021
   
Text Size

Tražilica

Izdavaštvo - M

...::: na abecedu izdavaštva :::...

Ma je dušelo
     Autor: Erman, Nevenka
     Ostali autori / urednici:
     Izdavač: Žminj, Katedra Čakavskog sabora Žminj
     Serija: -
     Godina: 2005.

Majstori Dalmacije : IX-XVIII stoljeće
     Autor: Bezić-Božanić, Nevenka
     Ostali autori / urednici: -
     Izdavač: Split : Čakavski sabor
     Serija: Biblioteka "Mogućnosti"
     Godina: 1978

Majstori Dalmacije : IX-XVIII stoljeće
     Autor: Bezić-Božanić, Nevenka
     Ostali autori / urednici: -
     Izdavač: Split : Čakavski sabor
     Serija: Biblioteka "Mogućnosti"
     Godina: 1978

Mali svjedoci velikih problema : život Svetojelenčana u 20. stoljeću / Josip Jurinović Pećarski
     Autor: Jurinović, Josip
     Ostali autori / urednici:
     Izdavač: Mošćenička Draga, Katedra Čakavskog sabora,
     Serija:
     Godina: 2007

Mali Učkarić : i druge pripovijesti
     Autor: Car Emin, Viktor
     Ostali autori / urednici:
     Izdavač: Pula, Čakavski sabor
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo 10, knj. 58
     Godina: 1990

Mali Učkarić i druge pripovijesti
     Autor: Car Emin, Viktor
     Ostali autori / urednici: Bratulić, Josip
     Izdavač: Pula : Čakavski sabor : Istarska književna kolonija "Grozd" : Arheološki muzej Istre : Naučna biblioteka ; Rijeka : Izdavački centar Rijeka ; Rovinj : Centro di ricerche storiche
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo 10, knj. 58
     Godina: 1990

Mali Učkarić i druge pripovijesti
     Autor: Car Emin, Viktor
     Ostali autori / urednici: Bratulić, Josip
     Izdavač: Pula : Čakavski sabor : Istarska književna kolonija "Grozd" : Arheološki muzej Istre : Naučna biblioteka ; Rijeka : Izdavački centar Rijeka ; Rovinj : Centro di ricerche storiche
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo 10, knj. 58
     Godina: 1990

Mali Učkarić i druge pripovijesti
     Autor: Car Emin, Viktor
     Ostali autori / urednici: Bratulić, Josip
     Izdavač: Pula: Čakavski sabor: Istarska književna kolonija "Grozd": Arheološki muzej Istre: Naučna biblioteka; Rijeka: Izdavački centar Rijeka; Rovinj: Centro di ricerche storiche
     Serija: Istra kroz stoljeća; kolo 10, knj. 58
     Godina: 1990.

Matija Vlačić Ilirik
     Autor: Mirković, Mijo
     Ostali autori / urednici: Bratulić, Josip
     Izdavač: Pula : Čakavski sabor : Istarska naklada ; Rijeka : "Otokar Keršovani" : Liburnija : Edit
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo 2, knj. 9; 10
     Godina: 1980

Matija Vlačić Ilirik
     Autor: Mirković, Mijo
     Ostali autori / urednici: Bratulić, Josip
     Izdavač: Pula : Čakavski sabor : Istarska naklada ; Rijeka : "Otokar Keršovani" : Liburnija : Edit
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo 2, knj. 9; 10
     Godina: 1980

Matija Vlačić Ilirik
     Autor: Mirković, Mijo
     Ostali autori / urednici: Bratulić, Josip
     Izdavač: Pula: Čakavski sabor: Istarska naklada; Rijeka: "Otokar Keršovani": Liburnija: Edit
     Serija: Istra kroz stoljeća; kolo 2, knj. 9; 10.
     Godina: 1980.

MEDULIN, Savičenta, Sutivanac
     Autor: -
     Ostali autori / urednici: Percan, Josip
     Izdavač: Pula, Čakavski sabor
     Serija: Prilozi o zavičaju ; sv. 3
     Godina: 1983

Moja zemlja : izbor iz djela
     Autor: Gervais, Drago
     Ostali autori / urednici: Strčić, Mirjana
     Izdavač: Pula : Čakavski sabor : Istarska naklada ; Rijeka : "Otokar Keršovani"
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo 1, knj. 6
     Godina: 1979

Moja zemlja : izbor iz djela
     Autor: Gervais, Drago
     Ostali autori / urednici: Strčić, Mirjana
     Izdavač: Pula : Čakavski sabor : Istarska naklada ; Rijeka : "Otokar Keršovani"
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo 1, knj. 6
     Godina: 1979

Moja zemlja : izbor iz djela / Drago Gervais
     Autor: Gervais, Drago
     Ostali autori / urednici:
     Izdavač: Pula, Čakavski sabor
     Serija: Istra kroz stoljeća ; kolo I, knj. 6
     Godina: 1979

Moja zemlja: izbor iz djela
     Autor: Gervais, Drago
     Ostali autori / urednici: Strčić, Mirjana
     Izdavač: Pula: Čakavski sabor: Istarska naklada; Rijeka: "Otokar Keršovani"
     Serija: Istra kroz stoljeća; kolo 1, knj. 6.
     Godina: 1979.

More / Antun Milovan
     Autor: Milovan, Antun
     Ostali autori / urednici:
     Izdavač: Žminj, Katedra Čakavskog Sabora
     Serija:
     Godina: 2006

Blogovi

Mala škola glagoljice

Društvene mreže

 

Powered by iSite Open